VI DRICKER TE OCH LÄR OSS E

En dag ringer Khadija Mohamed till sin mamma i Somalia och berättar att hon kan skriva sitt namn. Nu behöver hon aldrig mer be om hjälp för att signera några blanketter. Khadija Mohamed är en av 16 deltagare i Livstyckets läsprojekt Vi dricker te och lär oss e. Tillsammans med de andra kvinnorna är hon också författare till läseboken med samma namn. Självklart har projektet även resulterat i ett textilt mönster, Vi dricker te och lär oss e.

tyget parasoll

Ingen vet hur många analfabeter det finns i Sverige, det förs ingen statistik över det. På Livstycket vet vi däremot att omkring 25 procent av deltagarna är analfabeter. Våren 2010 startade Livstycket, tack vare olika ekonomiska bidrag, läsprojektet Vi dricker te och lär oss e. Livstyckets funktionella pedagogik kombinerades med Wittingmetoden där fokus ligger på språkljuden. Under projektets gång fick deltagarna koppla språkljuden till bokstäver, ord och egna berättelser. De illustrerade även sin nya språkvärld med egna konstnärliga alster. Resultatet blev en bok, ett nytt unikt textilt mönster och det viktigaste av allt – färre analfabeter i vårt land!

Vi vet nu att med rätt metod kan analfabeter lära sig läsa och skriva. Om man får tillåta sig att drömma så skulle vår önskan vara att få möjlighet att tillämpa Livstyckets metod på nyanlända analfabeter. Tänk att kunna läsa och skriva redan efter drygt ett år i Sverige, vilka möjligheter som skulle öppna sig då!