KONTAKT

Adress: Tenstagången 20    163 64 Spånga
Telefon: 08 - 760 43 15, fax 08 - 36 75 62,
Mailadress: info@livstycket.se
Postgironummer: 643 56 39-7

 

VD Livstycket Produktion AB
Birgitta Notlöf
birgitta.notlof@livstycket.com

Verksamhetschef Föreningen Livstycket
Birgitta Notlöf
birgitta.notlof@livstycket.com

Administrativ chef
Ann Christin Löfgren
ann-christin.lofgren@livstycket.com

Studiebesök
info@livstycket.se

Hitta hit:

Med tunnelbana:
Linje 10 mot Hjulsta, station Tensta, uppgång längst bak i tåget. Livstycket ligger i det långa huset mitt emot T-banan.

Med bil:
E 18 mot Enköping. Avfart Tensta centrum. Sväng av mot garaget i centrum och parkera där (glöm inte p-skiva). Utgången är vid T-banan (se ovan).