LIVSTYCKET
PRODUKTION AB

Bolaget är ett av föreningen Livstycket helägt produktionsbolag. I detta bolag bedrivs planering, marknadsföring och försäljning av de produkter som framställts i föreningen.

Bolagets uppdrag

Kostnader för inköp av tyger, färger och annan materiel och intäkter av försäljningen av produkterna bokförs således i Livstycket Produktion AB, som också betalar ersättning till föreningen för sin andel av lokalkostnader mm. Syftet med bolaget är att hålla en klar åtskillnad mellan den socialt inriktade verksamheten i föreningen och den affärsmässiga verksamheten som består av marknadsföring och försäljning av Livstyckets produkter.

Styrelsen består av:

Birgitta Notlöf, ordförande, verkställande direktör för Livstycket Produktion AB, fil.kand
Kerstin Berg, arkitekt SAR/MSA
Maria Lantz Store operation manager H&M
Lisa Sjöblom Textil Formgivare
Titti Unckel, ceremonimästare på Handelshögskolan

Organisationsnummer: 556554-3005.
Juridiskt namn: Livstycket Produktion AB