LIVSTYCKET-KVINNOLIV

Vad ryms i ett liv? I mötet med Marabouparkens fabrikshistoria har Livstycket lagt fokus på kvinnors arbete. Vi upptäckte att kvinnors arbete och kvinnors sociala situation, rättigheter och möjligheter inte går att särskilja.

hatten på för kvinnan i världen

Vi ville jämföra med deltagarnas egna länder och egna liv. Vad annat i livet är viktigt?

I det här mönstret har Livstycket vävt samman olika delar av livet och Marabouparkens historia.