LIVSTYCKETS TURKISH DELIGHT

Sedan 2007 har Livstycket inspirerat och stöttat kvinnoorganisationer i Turkiet i städerna Samsun vid Svarta havet, Van i östra Turkiet och i Istanbul.

Livstyckets mönster "Livstyckets turkish delight"

Aktiviteterna har varit lite olika men alla strävat efter att kvinnorna ska få möjlighet till undervisning såväl som att skapa med sina händer. Verksamheter som i sin tur förstärker kvinnors ställning i familjen och i samhället.

Det mönster som kvinnorna tecknat beskriver en del av Turkiets mångfald med bilder från såväl historien som det moderna stadslivet.
Ett mönster som ger igenkännande och glädje, Livstyckets turkish delight.