LIVSTYCKET

Mönstret Livstycket är vår värdegrund i textil form. Varje gång vi ser det påminns vi om de värderingar som vår verksamhet bygger på och det som vi strävar efter varje dag.

På Livstycket tror vi att en människa som är trygg och varm och som går med rak rygg har lättare att möta världen. Vi vill bryta isoleringen i samhället och vara en plats där hoppet ständigt lever och där människor möts och utvecklas. Vi tror att förändring är möjlig och att varje individ vill och kan växa.

På Livstycket vet vi att det finns ett språk som alla kan tala. Det är händernas språk och det spelar ingen roll vilket land du kommer från, om du är analfabet eller högutbildad, kvinna eller man.

Vi tror att skaparlust, kunskap och vilja är ovärderliga ingredienser för att kunna bilda sig en framtid och en bättre tillvaro.

Den människa som saknar lust, drömmar och ett språk är fattig. Livstyckets vision är att alla deltagare ska gå ut i det svenska samhället med raka och stolta ryggar och som mycket rika människor.