DETTA ÄR LIVSTYCKET

Livstycket är ett modernt kunskaps- och designcenter i Tensta där kvinnor från hela världen deltar. Livstycket använder sig av den funktionella pedagogiken, som kombinerar konstnärlig verksamhet med teoretisk undervisning

Vårt arbetssätt

Vi vill ge kvinnor som invandrat till Sverige en chans att lära sig det svenska språket och kulturen samtidigt som de stärker sin självkänsla. Även om verksamheten är riktad till kvinnor är naturligtvis även män välkomna att delta. Vårt arbetssätt är den funktionella pedagogiken. Konstnärlig verksamhet som att sy, brodera och trycka på textilier, kombineras med teoretisk undervisning i svenska, samhällskunskap och data. På så vis får orden en funktion, en verklighet och ett sammanhang. Orden ”sax, tråd och tack ” är just bara ord tills de får en verklig innebörd.

Mönster och projekt

Mönstren som skapas föds ur Livstyckets olika projekt. Deltagarna tecknar vad de ser, känner och upplever och sedan förvandlar Livstyckets professionella formgivare teckningarna till ett mönster. Anledningen till varför vi valt att arbeta med mönster och textiltryck kan du läsa mer om under våra mönster.

Internationella projekt

Livstycket driver sedan 2007 även internationella projekt för att stärka kvinnors självkänsla och position i samhället. Vi har hittills överfört våra idéer till Turkiet och Uganda och vill gärna sprida våra tankar och vårt arbetssätt till flera länder och platser. Läs mer under Livstycket Internationellt.

Ideell förening

Livstycket är en ideell förening och drivs främst genom bidrag från Stockholm stad och olika projektbidrag. Alla produkter säljs till allmänheten genom föreningens helägda bolag Livstycket Produktion AB

Medlem

Endast fysiska personer kan vara medlemmar i den ideella föreningen Livstycket. Som medlem får du inbjudan till Livstyckets öppna aktiviteter, såsom vår- eller julmarknad, utställningar och liknande.
Medlemsavgift är 100 kr per år, som sätts in på föreningens postgirokonto 643 56 39-7.

Livstyckets ideella förening

Verksamhetschef: Birgitta Notlöf
Administrativ chef: Ann-Christin Löfgren

Styrelsen består av:
Ordförande Marianne Rilde Björkman, kvalitets- och miljösamordnare
Ledamot och kassör, Birgitta Notlöf, verksamhetschef, fil kand
Ledamot Pär Andersson, fd ekonomidirektör
Ledamot Evrim Erdal, näringslivsutvecklare
Ledamot Agneta Lagerman fd rektor

Verksamhetsberättelse 2018 (pdf)


Reportage av Yoshiko Amano, en Sfi elev från Stadsmissionens skola, Komvux, som var hos oss på studiebesök den 7 mars 2013

Livstycket, en ljusstråle för kvinnor som invandrat till Sverige

Livstycket ligger i det långa huset mitt emot T-banan Tensta stationen. Det ser ut som ett helt vanligt hus så det är svårt att gissa vad händer inne. Men om du hittar textilier som har vackra unika mönster som hängd på fönster, du kan också hitta en ljusstråle för kvinnor som invandrat till Sverige. Livstycket är ett modernt kunskaps och designcenter i Tensta där kvinnor från hela värden deltar. Livstycket använder konstnärlig verksamhet med teoretisk undervisning. Vi, som studerar svenska på Stockholms stadsmisson skolan, besökte där.

Historia

1992 startade Brigitta Notlöf Livstycket som hade en vision som är en verksamhet som ska hjälpa invandrarkvinnor att ta sig ur sin isolening, lära sig det svenska språket och bli självförsörjande. Det hela började med en loppmarknad. Brigitta tjänade 3720 kronor och med den förtjänsten, samt medlemsavgifter och bidrag, startade hon sin förening. Under åren som gick växte föreningen, lokalerna blev större och personalen ökade. Idag driver Livstycket ett kunskaps-designcenter i Tensta. Verksamheten finansieras med hjälp av olika bidrag, främst från Stockholm stad.

Vad händer där?

Det finns en chans för kvinnor som invandrat till Sverige att lära sig språket och kulturen samtidigt som de stärker sin självkänsla. Även om verksamheten är riktad till kvinnor är naturligtvis även män kan delta. Deras arbetssätt är den funktionella pedagogiken. Konstnärlig verksamhet som att sy, brodera och trycka på textilier, kombineras med teoretisk undervisning i svenska, samhällskunskap och data. Livstycket hjälper någon som är isolerad från svensk samhellät och är en plats där hoppet ständigt lever och där människor möts och utvecklas.

Varför är deras produkter attraktiva?

Livstyckets mönster föds oftast ur sina olika projekt. På Livstycket tros det att det bästa sättet att bearbeta gamla minnen och lära nytt är att kombinera teori med konstnärligt skapande. När de skissar och tecknar så kan kunskaper och upplevelser sjunka in i sin egen takt. Därför bär deras mönster på unika historier, minnen och upplevelser. Men det är inte den enda sak som gör deras produkter attraktiva. Det finns väl utbildade lärare och designer som undervisar dem och kontrollerar kvalitet av produkter. De utnyttjar mönster som kvinnorna skissar och tecknar, och designar snygga produkter som kan stimulera konsumentsviljar att köpa. Livstyckets lyckas att inte vara bara en bra förening som hjälper kvinnor som har svårt tid i Sverige, utan också att vara en bra modefabrik som accepteras i samhället.

Om man gillar det, man kan göra bra!

Jag pratade med några kvinnor som jobbade där och alla sa att de tyckte om vad de gör. De visade mig sina hantverk och log vänligt. Om man gillar det, man kan göra bra. Sedan blir det bättre och bättre. Livstycket är en fantastisk förening som är som en ljuståle för kvinnor som har isolerats från svensk samhället. Där kan de lära sig språket och hitta någonting nytt och spännande för sina liv. Det är väldigt värt att veta vad de gör.

Yoshiko Amano
Yoshiko