LIVSTYCKET INTERNATIONELLT

Livstycket vill att kvinnor världen över ska vara medvetna om vilka krafter de bär inom sig, att de har förmågan att utvecklas, utbilda sig och förbättra sin tillvaro. Vi tror att Livstyckets funktionella pedagogik fungerar lika bra i Turkiet och Uganda som den gör i Tensta. Livstycket har därför medverkat till att starta flera internationella projekt och samarbeten.

Att se varandra

Gemensamt för de olika projekten och verksamheterna som Livstycket har varit med att starta är självklart att stärka kvinnors rättigheter och självförtroende. Men lika viktigt är att se varandra och lära av varandra.

Det är svårt att samarbeta om vi inte vet var den andre kommer i från, hur dennes verklighet ser ut. Därför försöker vi alltid besöka varandras verkligheter, se fördelar och nackdelar och skapa en förståelse för varandras situation.

Livstycket i Uganda
Livstycket i Turkiet