HALLWYLSKA

Kvinna i världen, så hette utställningen som visades på Hallwylska museet i slutet på förra seklet. Utställningen var ett resultat av ett samarbete mellan Livstycket och Hallwylska museet.

Livstyckets textilmönster "Hallwylska"

Kvinnorna från Livstycket bekantade sig under nästan ett helt år med Wilhelmina von Hallwyl och hennes samlingar, samtidigt som de fördjupade sig i kvinnohistoria och de villkor som är gemensamma för kvinnor världen över.

Det blev ett möte mellan kvinnor, mellan två sekel och mellan flera kulturer.