STOCKHOLM BY LIVSTYCKET

Mönstret Stockholm by Livstycket är Livstyckets unika kartbild över Stockholm. Deltagarna på Livstycket bor i Stockholm men de allra flesta känner sig bara hemma i den förort de lever i. Med projektet Stockholm – min plats på jorden ville Livstycket ändra på den saken. För oavsett var vi är födda är det i Stockholm vi hör hemma nu.

tyget parasoll

Stockholm – min plats på jorden startade i augusti 2011. Deltagarna delades in i grupper med ansvar för olika stadsdelar. Sedan fick alla göra resor in till staden för att promenera och utforska de olika områdena. Resorna gav deltagarna egna upplevelser och bilder av Stockholm och teckningarna blev ett textilt mönster, Stockholm by Livstycket.

Vissa platser i staden besökte vi även på insidan, som Stockholms Stadsmuseum, Medeltidsmuseet, Kaknästornet, Riksdagen och Stadshuset.
Flera av våra volontärer följde med på resorna och pratade svenska med deltagarna. Inne i lektionssalarna fördjupade vi oss i temat Stockholm på olika sätt. Vi läste texter om staden, pratade och skrev om våra upplevelser.
En grupp läste Mina drömmars stad av Per Anders Fogelström för att få ett historiskt sammanhang. I syverkstaden broderade deltagarna sina egna tecknade motiv av staden.