LIVSTYCKET I DET GRÖNA

Samtal kring Sveriges natur, djur och allemansrätten under sensommaren 2014 gav idén om ett mönster i blom.

Livstyckets mönster "Livstycket i det gröna"

Livstycket begav sig ut i skog och mark i närområdet, vi plockade svamp som vi artbestämde och vi fikade i solen.

Ett flertal besök gjordes även bland Järvafältets koloniträdgårdar.
Resultatet blev Livstycket i det gröna.