LIVSTYCKET-SPRÅKET ÄR NYCKELN-INTEGRATION

Livstyckets nya mönster från 2016 innehåller egentligen hur många mönster som helst; otaliga lektionstimmar och hela vår språkinlärningsprocess.

Livstyckets mönster "Livstycket-Språket är nyckeln-Integration"
Vi pratar, läser, handlar, lagar mat och äter tillsammans. Ett mönster har skapats och ett antal nya svenska ord har fått en mening.
Steget mellan världen utanför och världen innanför har minskat.