LIVSTYCKETS PROJEKT

Livstycket arbetar ofta i projektform som ett komplement till den vardagliga basverksamheten. Dessa projekt kan ske i samarbete med museum, företag och organisationer och är delfinansierade av stiftelser, fonder och organisationer.

Projektformer

Livstyckets projekt antar väldigt olika former. Det kan vara alltifrån läseprojekt som Vi dricker te och lär oss e, internationella projekt i Turkiet och Uganda eller projekt som handlar om vår närmiljö. Hösten 2011 inleddes till exempel ett samarbete med Stockholms stadsmuseum för att lära oss mer om staden vi lever i. Ibland sträcker sig projekten över några dagar eller veckor, ibland handlar det om månader och år. Gemensamt för dem alla är att de har en början och ett slut.

Projektet Stockholm

Projektet Stockholm - min plats på jorden startade hösten 2011. Under augusti månad reste vi runt i staden för att vidga våra vyer, teckna och hitta våra egna smultronställen.Vi fördjupade oss i Stockholms historia, besökte museum, slott och gjorde olika studiebesök. Vi läste också skönlitteratur om staden vi lever i och de människor som befolkar den.

Livstycket på
Stockholms stadsmuseum

Utställningen presenterarade Livstyckets senaste projekt Vi dricker te och lär oss e, Stockholm – min plats på jorden samt Det hänger på håret.

Utställningen pågick mellan 19/4 - 30/9 2012

På Livstycket är omkring 25 procent av deltagarna analfabeter. I hela världen finns omkring 920 miljoner analfabeter och av dem är 600 miljoner kvinnor. I läsprojektet Vi dricker te och lär oss e deltog 16 kvinnor. Det här är berättelsen om hur de genom Livstyckets metod erövrade ett språk, medverkade till ett nytt textilt mönster och gav ut en bok!

Vad krävs för att du ska känna dig hemma och rota dig på en ny plats? Med projektet Stockholm – min plats jorden har Livstycket intagit Stockholm. Vi har läst karta, åkt tunnelbana, besökt kända byggnader, tecknat och lärt känna vår stad. För oavsett var vi är födda är det i Stockholm vi hör hemma nu. Följ med på våra resor, de har blivit ett textilt mönster och finns berättade i text, broderier och fotografier.

Aldrig förr har väl huvudbonader väckt så mycket debatt och upprörda känslor som de gör i vår samtid. Ändå har huvudbonader i olika utföranden historiskt sett varit ett självklart inslag i klädesdräkten runt om i världen. Livstycket har låtit sig inspireras av detta och skapat modeinstallationen Det hänger på håret.

Under hösten 2012 och våren 2013 kommer Livstycket att hålla seminarier för dig som vill veta mer om Livstycket, läs- och språkinlärning och om huvudbonader. Vänligen kontakta info@livstycket.se för mer information.