LIVSTYCKETS UTSTÄLLNING 2008

 

 

Invigning av Joe Frans
foton:Merja Louka