LIVSTYCKETS UTSTÄLLNING 2012

Livstycket på Stockholms stadsmuseum

Livstyckets utställning på Stockholms stadsmuseum. Livstycket at the Stockholm City Museum
Foto: Anna Seidevall Byström © Stockholms stadsmuseum
Livstyckets utställning på Stockholms stadsmuseum. Livstycket at the Stockholm City Museum
Foto: Anna Seidevall Byström © Stockholms stadsmuseum
Livstyckets utställning på Stockholms stadsmuseum. Livstycket at the Stockholm City Museum
Foto: Anna Seidevall Byström © Stockholms stadsmuseum
Livstyckets utställning på Stockholms stadsmuseum. Livstycket at the Stockholm City Museum
Foto: Anna Seidevall Byström © Stockholms stadsmuseum
Livstyckets utställning på Stockholms stadsmuseum. Livstycket at the Stockholm City Museum Livstyckets utställning på Stockholms stadsmuseum. Livstycket at the Stockholm City Museum
Foto: Anna Seidevall Byström © Stockholms stadsmuseum
Livstyckets utställning på Stockholms stadsmuseum. Livstycket at the Stockholm City Museum
Foto: Anna Seidevall Byström © Stockholms stadsmuseum
Livstyckets utställning på Stockholms stadsmuseum. Livstycket at the Stockholm City Museum
Foto: Anna Seidevall Byström © Stockholms stadsmuseum
Livstyckets utställning på Stockholms stadsmuseum. Livstycket at the Stockholm City Museum
Foto: Anna Seidevall Byström © Stockholms stadsmuseum
Livstyckets utställning på Stockholms stadsmuseum. Livstycket at the Stockholm City Museum
Foto: Anna Seidevall Byström © Stockholms stadsmuseum
http://www.stadsmuseum.stockholm.se/museet.php?artikel=285&sprak=svenska