LIVSTYCKETS UTSTÄLLNINGAR 2014

Livstycket på Elin Wägners Lilla Björka

Livstycket på FORMEX

 

Livstycket på Elin Wägners Lilla Björka

Livstycket s utställning på Elin Wägners Lilla BjörkaLivstyckets utställning på Elin Wägners Lilla Björka 2014Livstyckets utställning på Elin Wägners Lilla Björka 2014
Livstycket s utställning på Elin Wägners Lilla BjörkaLivstyckets utställning på Elin Wägners Lilla Björka 2014
Livstyckets utställning på Elin Wägners Lilla Björka 2014 Livstycket s utställning på Elin Wägners Lilla Björka
Livstycket s utställning på Elin Wägners Lilla Björka

Livstycket på FORMEX

Livstycket på FORMEX 2014

Livstycket har i samarbete med möbelföretaget Sweef tagit fram en Howardsoffa i tyget Hallwylska Palatset.
Foto: Mikael Mini Gemoll

Livstycket på FORMEX 2014

Foto: Mikael Mini Gemoll

Livstycket på FORMEX 2014 Livstycket på FORMEX 2014

Foto: Mikael Mini Gemoll

Livstycket på FORMEX 2014