LIVSTYCKETS UTSTÄLLNING 2005

I början av juni 2005 visades utställningen HEMMA HOS MÄSTER OLOFSGÅRDEN, på Mäster Olofsgården i Gamla Stan.Rummen på Mäster Olofsgården kläddes av våra professionella konstnärer som arbetade tillsammans med deltagarna. Under hela utställningen var deltagare med och kunde berätta för de besökande hur utställningen växt fram.