LIVSTYCKETS GRUNDARE

Livstyckets historia börjar med en viljestark kvinna, en önskan om att göra skillnad och en loppmarknad. Kvinnan heter Birgitta Notlöf och sedan hon 1992 startade den ideella föreningen Livstycket, har hon inte vikt från dess sida. Visionen har alltid varit en verksamhet som ska hjälpa invandrarkvinnor att ta sig ur sin isolering, lära sig det svenska språket och bli självförsörjande.

Livstycket blir verklighet

Det hela började med en loppmarknad 1992. Tanken var att de pengar som kom in skulle bli föreningens grundplåt. Birgitta tjänade 3720 kronor och med den förtjänsten, samt medlemsavgifter och bidrag, startade hon sin förening. Hon döpte den till Livstycket, efter det ålderdomliga klädesplagget som ska värma och stödja kvinnor. Idag har begreppet Livstycket blivit synonymt med solidaritet, lust och kunskap.

Stadigt på jorden

Under åren som gick växte föreningen, lokalerna blev större och personalen ökade. Idag driver Livstycket ett kunskaps- och designcenter i Tensta. Verksamheten finansieras med hjälp av olika bidrag, främst från Stockholm stad.

Birgitta Notlöf Livstycket

Livstycket vision är att vara en plats där invandrare och flyktingar utbyter erfarenheter, lär sig det svenska språket och får en ökad självkänsla. Livstycket har utvecklat en egen arbetsmodell, den funktionella pedagogiken. Genom att kombinera konstnärlig verksamhet med teoretisk undervisning får orden en funktion, en verklighet och ett sammanhang. Orden ”sax, tråd och tack ” är just bara ord tills de får en verklig innebörd.

Ständig utveckling

När man känner att det man gör fungerar, törs man prova nytt och söka utmaningar. Allt är värt att pröva minst en gång. Livstycket deltar i många olika former av projekt och provar gärna nya vägar. Livstycket har bland annat bedrivit projektet Tenstastycket, en ungdomsverksamhet med olika former av aktiviteter, studiebesök och läxhjälp för ungdomar i Järvaområdet. Livstycket har också startat projekt för kvinnor i Turkiet och Uganda, läs mer under Livstycket internationellt.

Varför finns Livstycket?

För att vara en plats som ger människor en möjlighet att växa med varje nytt ord, varje ny kunskap, och varje nytt stygn.

Birgitta Notlöfs Curriculum Vitae pdf