SAMARBETA MED OSS

Det finns många sätt att stödja Livstyckets verksamhet. Vi hoppas att du känner att något/några av dem passar just dig.

Medlem

Endast fysiska personer kan vara medlemmar i den ideella föreningen Livstycket. Som medlem får du inbjudan till Livstyckets öppna aktiviteter, såsom vår- eller julmarknad, utställningar och liknande. Medlemsavgift är 100 kr per år, som sätts in på föreningens postgirokonto 643 56 39-7.

Sponsor

Livstycket är för sin verksamhet beroende av externa sponsorer. Vår finansiering skiftar från år till år men huvuddelen svarar Stockholms stad för. För att kunna genomföra mer riktade projekt så är vi i stort behov av bidrag från enskilda personer och stiftelser . Om du vill bidra finansiellt till vår verksamhet och vill diskutera formerna och förutsättningarna för det; kontakta Birgitta Notlöf,
Tel: 08-760 43 15, 070-44 02 728
Mail: birgitta.notlof@livstycket.com

Arbetsgivare/Mentor

Verksamheten syftar till att hjälpa människor till en egen försörjning i det svenska samhället. Vi är därför beroende av att kunna erbjuda våra elever praktikplatser, arbetsplatsbesök och kontakter för eventuell framtida anställning. Om du har möjlighet att ställa upp som arbetsgivare eller mentor eller kan bidra med kontakter så är du välkommen att kontakta Anne-Christine Löfgren så berättar hon mer.
Tel:08-760 43 15
Mail: ann-christin.lofgren@livstycket.com

Volontär

Verksamheten är beroende av vår kompetenta och engagerade personal, som är anställd av föreningen. Men vi tar gärna emot intresserade personer med kunskaper och erfarenheter som kan vara värdefulla i vår verksamhet. Ibland kan dessa personer fungera som ett stöd i den teoretiska undervisningen, andra gånger kan de sitta med som språkstimulatorer i syverkstaden. Kontakta Ann-Christin Löfgren så berättar hon mer om hur det är att vara volontär hos oss.
Tel: 08-760 43 15
Mail: ann-christin.lofgren@livstycket.com