TENSTASTYCKET

Livstycket startade 2009 ungdomsverksamheten Tenstastycket. Verksamheten fungerade som en mötesplats för ungdomar i närområdet och erbjöd läxhjälp, spännande aktiviteter, studiebesök och intressanta föreläsningar. Detta projekt avslutades mars 2012.

Tenstastyckets verksamhet

Verksamheten bedrevs i Livstyckets lokaler och genomfördes med medel från Allmänna Arvsfonden.

Projektet är nu avslutat och rapporterat till Allmänna Arvsfonden. Ett utdrag ur rapporten:

”Projektledningen men framför allt ungdomarna själva är nöjda med resultatet vad gäller verksamhetens innehåll och genomförande. Enligt ungdomsledarna har ungdomarna utvecklats mycket. De har blivit mycket mer självständiga och engagerade, fått bättre självkänsla. Det är tydligt att den typen av verksamhet med intressanta, starka personligheter som föreläsare, som förmedlar kunskaper och en human människosyn och ger ungdomarna kraft att gå vidare i livet behövs i alla högsta grad och är mycket sällsynt. Att kunna få träffa andra personer blir som en väckarklocka och får en att känna att man äger sitt liv och kan göra egna val är jätte viktigt. Ungdomarna lever ofta isolerade i sin förort, de träffar få svenskar. Det blir en grogrund till fördomar både om sig själva, sin egen grupp och om svenskarna. Deras bild av världen präglas av misstänksamhet och brist på socialt engagemang. Tenstastyckets verksamhet har sått nya frön i deras vardag och väckt nya tankar. Ungdomarna har, under de åren då projektet pågick, fått uppleva och lärt sig mycket nytt både om världen runt omkring och om mjuka faktorer som konflikthantering, relationer mm. De har bildat nya nätverk med andra organisationer och grupper. Vi är säkra på att vår projektidé kommer att leva kvar även när Tenstastycket inte finns kvar.”

 

Allmänna arvsfonden

 

Styrgruppen för Tenstastycket:
Leni Björklund (f.d. försvarsminister) – ordförande
Maria Häggblom - stadsdelsdirektör för Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning
Pär Andersson – polismästare vid Polismyndigheten i Stockholms län
Stefan Wittberg - brandmästare i Kista Brandstation
Karin Söderlund – docent och lektor på Gymnastik- och Idrottshögskolan (GIH)
Birgitta Notlöf – Livstyckets verksamhetschef
Halina Hylander – projektkoordinator på Livstycket

samt ungdomsledarna