VI DRICKER TE
OCH LÄR OSS E

Livstycket startade under våren 2010 läsprojektet Vi dricker te och lär oss e. Cirka 25 procent av Livstyckets deltagare är analfabeter, i det här projektet fick några av dem en möjlighet att lära sig läsa och skriva från grunden. Projektet har resulterat i en läsebok av och för analfabeter, ett nytt mönster och det viktigaste av allt – fjorton kvinnor av sexton har knäckt läskoden

Viktigt att lära sig läsa och skriva

Det borde vara en mänsklig rättighet i Sverige att få lära sig läsa och skriva. Ändå vet vi att det finns ett stort antal analfabeter i Sverige, de flesta av dem är kvinnor som har invandrat till Sverige. På Livstycket är omkring 25 procent av deltagarna analfabeter. Många av dessa har gått på SFI men har ändå inte kunnat tillgodogöra sig det skrivna språket. På Livstycket bestämde vi oss våren 2010 för att satsa ytterligare resurser på språkinlärning för att förändra detta.

Så här gjorde vi

I projektet deltog sexton kvinnor, femton av dem hade gått i SFI:s undervisning i mellan två månader och upp till fyra år. Ingen hade knäckt läskoden. Livstyckets funktionella pedagogik fungerar väl för att utveckla de redan befintliga språkkunskaperna men när det gäller att erövra ett språk från grunden behövs det ett komplement. Därför kombinerade vi vår funktionella pedagogik med Wittingmetoden, där fokus ligger på språkljuden. Kan man inte språkljuden är det svårt att lära sig läsa och skriva. Under projektets gång fick deltagarna koppla språkljuden till bokstäver, ord och egna berättelser. De har även illustrerat sin nya språkvärld med egna konstnärliga alster.

De knäckte läskoden!

Det har tagit lång tid, krävt uthållighet och tålamod, men det har gått! Utav de sexton kvinnor som deltagit i projektet har fjorton deltagare knäckt läskoden. Elräkningar, nyhetsbrev från skolan och reklambudskap i tunnelbanan har blivit något begripligt. Kvinnorna utstrålar stolthet och självsäkerhet.


Citat:

- Jag ringde min mamma i Somalia
och berättade att jag kan skriva mitt namn.
Khadidja

- Idag den 18 mars 2010 förstår jag hur
man läser efter mer än 10 år i Sverige!
Amineh

Det blev en bok!

Slutresultatet blev en läsebok av och för analfabeter som ges ut på LL-förlaget (Centrum för Lättläst). Boken lanserades hösten 2011 med start på Bokmässan i Göteborg. Fjorton av deltagarna åkte, tillsammans med pedagoger och annan personal, ner till Göteborg och deltog i ett seminarium om hur Livstyckets metod har lärt analfabeter att läsa och skriva. Vi har också tagit fram ett mönster med samma namn som boken, Vi dricker te och lär oss e. Projektet har uppmärksammats i ett flertal tidningar och nyhetsinslag på TV.

Livstyckets förhoppning och strävan är att införliva detta arbetssätt i vår dagliga verksamhet och att antalet analfabeter, på Livstycket och i Sverige, kommer att sjunka drastiskt.

Köp boken i vår webshop: http://webshop.livstycket.se/boken-vi-dricker-te-och-lr-oss-e

Lyssna på P1:s inslag om projektet i Studio Ett:
http://sverigesradio.se/

Läs mer :
Artikel i tidningen Vi läser nr.4 2011 (pdf)
Artikel i Stockholmstidningen 110509 (pdf)

Artikel om utställningen i Håbo (pdf)


Projektet "Vi dricker te och lär oss e" har blivit möjligt tack vare:

LL-förlaget
Ungdomsstyrelsen
Barbro Osher Pro Suecia Foundation
Kronprinsessan Margaretas Minnesfond
Kulla Hem och Samhälle