STOCKHOLM – MIN PLATS
PÅ JORDEN

Deltagarna på Livstycket bor i Stockholm men de flesta känner sig bara hemma i den förort de lever i. Med projektet Stockholm – min plats på jorden ville Livstycket ändra på den saken. Om du inte hittar i din egen stad eller inte känner till dess historia är det svårt att rota sig. Och oavsett var vi alla är födda så är det i Stockholm vi hör hemma nu!

Projektet

Projektet Stockholm – min plats på jorden startade i augusti 2011. Deltagarna gjorde resor i staden som gav dem egna upplevelser och bilder av Stockholm och deras teckningar blev ett nytt textilt mönster, Stockholm by Livstycket. Det är helt enkelt Livstyckets unika kartbild över Stockholm!
Mellan 19/4 - 30/9 2012 visade Livstycket i samabete med Stockholms stadsmuseum en utställning som skildrade projektet.

Var kommer du ifrån?

Det är en av de vanligaste frågorna på Livstycket och det är en viktig fråga. Vi har alla våra rötter någonstans och dem vill vi inte glömma. Gemensamt för alla deltagare på Livstycket är att de har blivit tvungna att så nya frön och rota sig i ett nytt land och i en ny stad, Stockholm. Att lära känna en stad tar tid. Speciellt om man inte kan språket, bor i en förort och inte har något jobb. På Livstycket tycker vi att alla måste få en möjlighet att lära känna den stad de lever i. Annars kan de nya fröna aldrig slå rot.

Resa, uppleva, teckna

Deltagarna delades upp i olika grupper, grupperna fick varsin stadsdel i Stockholm att besöka (Gamla Stan, Djurgården, Norrmalm och Östermalm samt Södermalm). Vi besökte stadsdelarna flera gånger så att alla skulle ha tid att bekanta sig med gatorna, husen och miljön. Och så tecknade vi. När du har ritat av en plats så finns den för alltid kvar i ditt minne, den blir en del av dig. Vissa platser har besökte vi också på insidan, som Stockholms Stadsmuseum, Medeltidsmuseet, Kaknästornet, Riksdagen och Stadshuset. Flera av våra volontärer följde med på resorna och pratade svenska med deltagarna.

Läsa, skriva och brodera

Vi fördjupade oss i temat Stockholm. Vi läste texter om staden, pratade och skrev om våra upplevelser. En grupp läste Mina drömmars stad av Per Anders Fogelström för att få ett historiskt sammanhang, en annan fördjupade sig i kvinnohistoria med fokus Stockholm. I syverkstaden broderade deltagarna sina egna tecknade motiv av staden.