LIVSTYCKET I TURKIET

Livstycket i Turkiet

Livstyckets första internationella projekt startade 2007 i Turkiet med medel från Olof Palmes Internationella Center, där vi under fem år samarbetade med organisationer knutna till Local Agenda 21 i syfte att utbilda och etablera ett kvinnligt nätverk för utbildning, entreprenörskap och politiskt engagemang. Ytterst handlade det också om att öka kvinnornas närvaro i det politiska livet. När samarbetet tog fart 2007 var enbart 4 % i parlamentet kvinnor, idag 2014 är siffran 14,4 %. Det tycker vi är en mycket glädjande utveckling.

Lokala projekt i Turkiet

Livstycket har medverkat till att starta och/eller utveckla lokala verksamheter i tre olika städer - Samsun, Istanbul (Sisli) och Van. Aktiviteterna såg lite annorlunda ut i de olika städerna. I Samsun där kvinnorna sysslade med diverse hantverk, ville man stärka kvinnornas försäljningskapacitet genom att utbilda dem i marknadsföring och nätverkande; i Van stödde projektet en skola för unga kurdiska kvinnor där de fick undervisning i att väva vackra ”Kelim-mattor” samtidigt som de lärde sig att läsa och skriva. I Istanbul arbetade man på olika sätt med att motverka det psykiska våldet mot kvinnor. Gemensamt för alla verksamheter var strävan efter att kvinnor skulle få en möjlighet till såväl utbildning som till att skapa något med sina händer, vilket i sin tur förstärkte deras ställning i familjen och i samhället.Livstyckets textilmönster Turkish delight Textilmönstret Turkish delight