LIVSTYCKETS UTSTÄLLNINGAR

Livstycket i London 2015 Livstycket på Hallwylska museet 2015 Livstycket på Svensk Hemslöjd
Livstycket på Formex 2014 Livstycket på Elin Wägners Lilla Björka Livstycket på Waxholms konstgalleri
Livstyckets utställning på Stockholms stadsmuseum. Livstycket at the Stockholm City Museum
halmstad
Livstycket på bomässan Tensta bo 06